Esta web utiliza cookies de terceros con el fin de mejorar el servicio web. Podrá obtener más información consultando nuestra Aviso sobre cookies.
ACEPTAR

(14/08/2019) Decreto de delegación de competencias do Pleno

 

(06/08/2019) Delegación de competencias do Concello do Grove na Deputación Provincial de Pontevedra para desenvolver as facultades de recadación das multas de tráfico

 

(09/07/2019) Morosidade e PMP 2ºT/2019

 

(19/06/2019) Decreto 2019-0550. Resolución da Alcaldía: delegación exercicio atribucións a favor dos/as concelleiros/as

 

(24/04/2019) Morosidade e período medio de pago a provedores 1º trimestre 2019

 

(29/01/2018) Datos relativos aos prazos de pago a provedores sinalados pola Lei 3/2004 e o período medio de pago desta entidade, correspondente ao 4º trimestre do ano 2018

 

(16/11/2018) Publicación inicial da modificación da Ordenanza reguladora da taxa de mercados municipais

Texto completo coa proposta da Alcaldía>

 

(26/10/2018) Morosidade e PMP 3º trimestre 2018

 

(12/07/2018) Morosidade e período de pago medio a provedores 2.º trim. 2018

 

(23/05/2018) Modificación da Ordenanza reguladora da actividade de ocupación de terreos de uso público con mesas e outro mobiliario

 

(02/05/2018) Datos sobre o cumprimento da Lei de loita contra a morosidade. Primeiro trimestre 2018

 

(02/05/2018) Datos sobre o cumprimento da Lei de loita contra a morosidade. Cuarto trimestre 2017

 

(13/04/2018) Taxa pola utilización e aproveitamento especial das instalacións deportivas municipais na intervención do Concello do Grove polo prazo de trinta días hábiles, para efectos de exame e reclamacións

Texto completo>

 

(09/01/2017) Listaxe provisional de admitidos e excluídos na Bolsa de Emprego Xeral do Concello do Grove.

 

(07/11/2016) Delegación de atribucións de Accesibilidade en concelleira

 

(31/10/2016) Modificación da Ordenanza de recollida lixo, subministración de auga e sumidoiros e depuración

 

(16/08/2016) Orzamentos e cadros de persoal. Aprobación definitiva do orzamento e cadro de persoal 2016

 

(04/05/2016) Censo electoral Eleccións a Cortes Xerais 2016

 

(27/02/2015) Resolución da Alcaldía. Lista definitiva de persoas admitidas e excluídas para cubrir, polo procedemento de concurso-oposición, unha praza vacante de técnico/a auxiliar deportivo do Concello do Grove

 

(27/11/2014) Recadación de multas

 

(04/11/2014) Recadación de multas de Medio Ambiente

 

(13/10/2014) Edictos recadación de multas

 

(26/06/2014) Recadación de multas de medio ambiente e de tráfico

 

(16/06/2014) Instalación de semáforos e radares en vías urbanas. Plan de tráfico do Concello do Grove (BOP 20/06/2014)

 

(16/06/2014) Información pública dunha licenza para unha panadería

 

(09/05/2014) Recadación de multas

 

(25/02/2014) Edicto. Resolución da Alcaldía

 

(21/01/2014) Cadro de Persoal 2014

 

(13/01/2014) Aprobación inicial do Plan especial do porto do Grove e A Toxa

 

(22/10/2013) Recadación de multas

 

(09/09/2013) Apertura dunha pizzeria e dunha área de xogo infantil

 

(21/08/2013) Información pública sobre a petición dunha licenza de apertura dun centro de ocio infantil na rúa Rosalía de Castro, 6

 

(31/07/2013) RECADACIÓN DE MULTAS. Actos que se notifican: incoación de expedientes sancionadores, propostas de resolución. resolucións sancionadoras, resolucións recurso reposición.

 

(05/07/2013) Recadación executiva e multas

 

(25/06/2013) Recadación exectuva e multas. Incoación de expedientes sancionadores

 

(21/06/2013) Resolución da Alcaldía

 

(12/06/2013) Información pública sobre a apertura dun restaurante na avda. de Beiramar, 48

 

(23/05/2013) Incoación e proposta de resolución de varios procedementos sancionadores

 

(21/05/2013) Solicitude de licenza municipal de actividade para a instalación e a apertura dunha tapería

 

(14/05/2013) Información pública, licenza municipal de actividade para instalación e apertura dunha explotación equina especial

 

(11/04/2013) Solicitude licenza apertura sala de festas

 

(04/04/2013) Herdeiros de Benedicto Álvarez Novoa

 

(22/03/2013) Exposición inicial dunha licenza para a apertura dun bazar

 

(08/03/2013) Información pública sobre a solicitude dunha licenza municipal de actividade para a instalación e apertura dunha cafetería na rúa Luis Seoane, 39, baixo

 

(15/02/2013) Recadación de multas

 

(01/02/2013) Restauración da legalidade urbanística exp. 37/2012

 

(21/01/2013) Recadación executiva. Dilixencia de embargo de vehículos

 

(21/01/2013) Recadación de multas de Medio Ambiente

 

(07/01/2013) Aprobación inicial do cambio de denominación de rúas no concello do Grove

 

(08/01/2013) Anuncio de licitación de contrato para o servizo de limpeza das instalacións municipais do Concello do Grove dependentes da entidade local

 

Relación dos contribuíntes que se citan para ser notificados por comparecencia (BOP núm. 212 do 05/11/2012)

 

Incoación de expedientes sancionadores (BOP núm. 153, do 09/08/2012)

 

Resolución de multas. Resolución recurso reposición, resolucións sancionadoras e requirimento para identificar condutor (BOP núm. 134, do 12/07/2012)

 

Resolución da Alcaldía: notificación sobre un inmoble con dilatacións pronunciadas (BOP núm. 110 do 08/06/2012)

 

Recadación de multas (BOP núm. 98, do 23/05/2012)

 

Recadación de multas (BOP núm. 83, do 30/04/2012)

 

Recadación de multas (BOP núm. 78, do 23/04/2012)

 

Aprobaciòn definitiva do cadro de persoal para o ano 2012 (BOP núm. 74, do 17/04/2012)

 

Notificación pública dunha resolución da Alcaldía (BOP núm. 72, do 13/04/2012)

 

Relación de contribuíntes que se citan para seren citados por comparecencia e notificación de actos de xestión recadadora (BOP núm. 68, do 09/04/2012)

 

Recadación de multas. Incoación de expedientes sancionadores (BOP núm. 37, do 22/02/2012)

 

Recadación de multas de tráfico (BOP núm. 16, do 24/01/2012)

 

Recadación de multas de medio ambiente (BOP núm. 156, do 16/08/2011)

 

Aprobación definitiva da modificación do cadro de persoal para 2011 (BOP núm. 154, do 11/08/2011)

 

Notificación de varias incoacións/resolucións sancionadoras por recadación de multas de tráfico (BOP núm. 114, do 15/06/2011)

 

Exposición pública licenza para restaurante na avenida de Beiramar (BOP núm. 109, do 08/06/2011)

 

Estudo de detalle de reordenación de volumes en Virxe das Mareas (BOP núm. 99, do 25/05/2011)

 

Notificación de varias resolucións sancionadoras por recadación de multas (BOP núm. 97, do 23/05/2011)

 

Exposición pública do expediente de licenza de actividade para un restaurante na avenida Beiramar (23/05/2011)

 

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no procedemento para cubrir, polo procedemento de concurso de méritos por mobilidade horizontal, unha praza vacante de garda da policía local do Concello do Grove e incluída na oferta de emprego público de 2010 (11/05/2011)

 

Estudo de detalle da primeira travesía de Porto Meloxo (BOP núm. 90, do 11/05/2011)

 

Notificacións e edictos de xestión recadadora (BOP núm. 86, do 05/05/2011)

 

APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS PARA A CONSTRUCIÓN DE EQUIPAMENTO PÚBLICO ASISTENCIAL NO CONCELLO DO GROVE (BOP núm. 61, do 29/03/2011)  

 

Exposición pública sobre unha solicitude de licenza municipal para a instalación e apertura dun restaurante en Reboredo (BOP núm. 36, do 22/02/2011)

 

Exposición pública dunha licenza de actividade para bar nun local situado na rúa Luis Casais (BOP núm. 220, do 16/11/2010)

 

Resolucións sancionadoras e incoación de expedientes sancionadores en materia de tráfico (BOP núm. 217, do 11/11/2010)

 

Notificacións de recadación executiva (BOP núm. 181, do 20/09/2010)

 

Publicación do cadro de persoal para 2010 (BOP núm. 159, do 19/08/2010)

 

Información pública dunha licenza para obra e instalación dunha actividade comercial para venda de marisco, preparación, conservación e envasado para venda ao público na avda. Tte. Domínguez (BOP núm. 138, do 21/07/2010)

 

Información pública da Modificado nº 1 do proxecto de colectores xerais e estación depuradora de augas residuais no Grove, aprobada inicialmente polo Pleno municipal na sesión do 25 de febreiro de 2010 (BOP núm. 130, do 16/07/2010)

 

Información pública da licenza para a legalización, reforma e ampliación dun local para restaurante no lugar da Graña (BOP núm. 130, do 16/07/2010)

 

Información pública sobre unha licenza de obra e instalación dun bar na rúa Alexandre Bóveda, 125 (BOP núm. 133, do 14/07/2010)

 

Información pública sobre unha licenza de obra e instalación dun restaurante no BOP núm. 120, do venres 25/06/2010