Esta web utiliza cookies de terceros con el fin de mejorar el servicio web. Podrá obtener más información consultando nuestra Aviso sobre cookies.
ACEPTAR

(16/09/2019) Tribunal de selección dun TAX interino adscrito á área de Intervención

 

(13/09/2019) Festa do Marisco 2019: Acta de puntuacións provisionais. Prazo de reclamacións 3 días hábiles.

 

(12/09/2019) Modelo de respostas correctas do exame tipo test. Selección TAX interino adscrito á área de Intervención (exp. 1729/2018)

 

(09/09/2019) Convocatoria Mantedores de edificios-Conserxes CEIPS: Resolución da Alcaldía-Contratación.

 

(06/09/2019) Acta do tribunal e valoración de méritos do proceso selectivo dun TAX interino na área de Intervención

 

(06/09/2019) Convocatoria orientador/a laboral. Bases de contratación. Publicado o anuncio hoxe no BOPPO. Prazo: 5 días hábiles.

Anexo: Instancia.

 

(05/09/2019) Convocatoria mantedores de edificios-conserxes CEIP. Acta de baremación de méritos e proposta de contratación.

Provicencia da Alcaldía. Requirimento de documentación ás persoas seleccionadas.

 

(05/09/2019) Convocatoria técnico/a auxiliar deportivo. Resolución da Alcaldía: listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas. Prazo de 5 días hábiles para corrixir.

 

(05/09/2019) Resolución da Alcaldía: O Teu Primeiro Emprego.

 

(03/09/2019) Acta do tribunal para a selección de 3 mantedores de edificios-conserxes para CEIP (cualificación da proba práctica).

Providencia da Alcaldía: requirimento para a realización da proba de galego.

 

(02/09/2019) Providencia da Alcaldía: requirimento de documentación tras renuncia. Prazo: 3 días hábiles.

 

(30/08/2019) Constitución do tribunal para a selección de 1 informador/a para a oficina de turismo, relación de persoas aspirantes admitidas e excluídas e data da proba

 

(30/08/2019) O Teu Primeiro Emprego: Acta Tribunal con puntuacións definitivas e proposta de contratación.

Providencia de Alcaldía: Requirimento de documentación ás persoas seleccionadas. Prazo: 3 días hábiles.

 

(27/08/2019) Lista de admitidos/as do proceso selectivo de mantedores/as de edificios-conserxes e data da proba.

 

(22/08/2019) Bases reguladoras do proceso selectivo dun funcionario interino auxiliar administrativo para atender a acumulación de tarefas existentes no departamento de Servizos Sociais

ANEXO I-Instancia.doc

ANEXO II-Baremacion de meritos.doc

Prazo de presentación de instancias desde o 23 de agosto ata o 5 de setembro.

 

(20/082019) Acta de Tribunal Programa "O Teu Primeiro Emprego" valoración provisional de méritos e corrección de documentación.

 

(13/08/2019) Corrección erro da listaxe defintiva de admitidos Bolsa de Emprego Festa Marisco 2019 categoría de caixeiros/as

 

(12/08/2019) Resolución da Alcaldía: listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas do Programa "O Teu Primeiro Emprego" financiado pola Deputación Provincial de Pontevedra

 

(09/08/2019) Procedemento de selección dun funcionario interino para a cobertura dunha praza de técnico da Administración xeral adscrita á área de Intervención: anuncio de constitución do tribunal, corrección de méritos e fixación de criterios

 

(09/08/2019) Resolución da Alcaldía: listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas e nomeamento do tribunal da Bolsa de Emprego da Festa do Marisco 2019

 

(24/07/2019) Acta da comisión de avaliación para a selección de dous informadores/as para a oficina de turismo municipal (exp.: 243/2019)

 

(23/07/2019) Resolucion de alcaldía listaxe definitivo admitidos e excluidos, nomeamento de tribunal e datas das probas de técnico de intervencion

 

(22/07/2019) Corrección erro do listado de provisional admitidos Bolsa de Emprego Festa Marisco 2019 categoría de caixeiros/as

 

(19/07/2019) Listado provisional e admitidos e excluídos da Bolsa de Emprego da Festa do Marisco 2019. Apertura de prazo de presentación de correccións do 20 ao 24 de xullo.

 

(18/07/2019) Convocatoria informadores turísticos: Nomeamento de Tribunal, Lista definitiva e data da proba 19.07 as 10:00h

 

(15/07/2019) Acta definitiva de selección de 4 peóns/peoas de Limpez de Praias (Expediente: 277/2019)

 

(15/07/2019) Acta definitiva de selección de 1 Peón/peoa de Limpeza de Praias (Expediente 277/2019)

 

(15/07/2019) Acta definitiva de selección de Encargado/a de Almacén (Expediente:548/2019)

 

(08/07/2019) Bases Convocatoria de selección de Funcionario /a  Tecnico/a Auxiliar Deportivo Interino/a. Prazo presentación solicitude 10 días hábiles dende o 8 de xullo de 2019 ata o 19 de xullo de 2019

Convocatoria BOPPO

 

(04/07/2019) Acta provisional selección de encargado/a de almacén. Apertura de prazo de reclamacións.

 

(03/07/2019) Convocatoria de 2 prazas de informador/a de turismo

 

(27/06/2019) Bases que rexen a convocatoria de selección para a contratación, baixo a modalidade de contrato laboral temporal de 2 informadores para a oficina de turismo

 

(21/06/2019) Listado definitivo de admitidos e data da proba do preceso de selección de 1 Encargado/a de almacén interino.

Data da proba 25 de xuño de 2019.

 

(19/06/2019) Apertura da Convocatoria para Contratación de persoal laboral temporal a través da Bases da Bolsa de Emprego da Festa do Marisco 2019

Publicación no BOPPO (19/06/2019)

Bases

Anexo I

AnexoII

Prazo de presentación solicitudes 15 días naturais a partir do 20 de xuño.

 

 

(18/06/2019)  Listado provisional de admitidos e de excluídos e data da proba da selección mediante consurso-opsición libre para contratación laboral temporal de 12 socorristas para tempada estival

 

(18/06/2019) Listado definitivo de admitidos e de excluidos e data da proba da selección mediante e concurso-oposición libre para contratación de 1 patrón de embarcación deportiva para a tempada estival.

 

 

(18/06/2019) Listado provisional de admitidos e de excluidos e data da proba de selecciónda selección mediante da selección mediante concurso-oposición libre para contratación de 5 sanitarios para a tempada estival.

 

(10/06/2019) Listado provisional de admitidos e de excluidos da selección mediante da selección mediante concurso-oposición libre para contratación de 1 patrón de embarcación deportiva para a tempada estival.

Prazo de 3 días hábiles a partir do seguinte da publicación no Taboleiro de Anuncios para presentación de documentación de corrección e reclamacións. 

 

(10/06/2019) Listado provisional de admitidos e de excluidos da selección mediante da selección mediante concurso-oposición libre para contratación de 5 sanitarios para a tempada estival.

Prazo de 3 días hábiles a partir do seguinte da publicación no Taboleiro de Anuncios para presentación de documentación de corrección e reclamacións. 

 

(10/06/2019) Listado provisional de admitidos e de excluídos da selección mediante consurso-opsición libre para contratación laboral temporal de 12 socorristas para tempada estival

Prazo de 3 días hábiles a partir do seguinte da publicación no Taboleiro de Anuncios para presentación de documentación de corrección e reclamacións. 

 

(05/06/2019) Bases da convocatoria do porceso seleccción mediante concurso-oposición libre para a contratación laboral temporal de 5 socorristas para a tempada estival e formación de lista de espera (Contrato de 2 meses)

Presentación de solicitude 10 días naturais desde o día seguinte da publicación do anuncio no BOPPO, (BOPPO do 4 de xuño de 2019)

 

(03/06/2019) Resolución de Alcaldía do proceso de selección de 1 condutor de camión. Liña 3 Plan Concellos 2019 (expediente 2275/2018)

 

(03/06/2019) Corrección de erros de convocatoria de sanitarios

 

(24/05/2019) Resolución de Alcaldía do proceso de selección de 1 Peón Forestal do Programa APROL RURAL (Expdt.:158/2019) 

 

(23/05/2019) Bases da convocatoria do proceso de selección mediante concurso-oposición libre para a contratación laboral temporal de 12 socorristas para a tempada estival 2019 e formación de lista de espera.

Presentación de solicitudes 10 días naturais desde o día seguinte da publicación do anuncio no BOPPO, o 23/05/2019 

 

(23/05/2019) Bases da  convocatoria do proceso de selección mediante concurso oposoción libre para a contratación laboral temporal de 7 sanitarios para a tempada estival 2019 e formación de lista de espera.

Presentación de solicitudes 10 días naturais desde o día seguinte da publicación do anuncio no BOPPO, o 23/05/2019 

 

(23/05/2019) Bases da convocatoria do proceso de selección mediante concurso oposición libre para a contratación laboral temporal de 1 patrón de embarcacións deportivas para a tempada estival 2019 e formación de lista de espera.

Presentación de solicitudes 10 días naturais desde o día seguinte da publicación do anuncio no BOPPO, o 23/05/2019 

 

(23/05/2019) Bases da convocatoria do proceso de selección mediante concurso-oposición para contratación laboral temporal interina de 1 encargado/a do almacén municipal para substitución de traballador con reserva de praza.

Presentación de solicitude 10 días naturais desde o día seguinte da publicación do anuncio no BOPPO, o 23/05/2019 

 

(16/05/2019) Resolución de Alcaldía de selección de 2 Peóns/as de Obras Públicas Liña 3: Plan Concellos 2019 (Exp.: 2275/2018)

 

(14/05/2019) Bases de convocatoria de incentivos á contratación por conta allea das persoas participantes no Obradoiro de Emprego Dual "A Lanzada". O prazo para solicitar incentivos 1 mes dende a publicación do anuncio da convocatoria no BOPPO.

- Documento de solicitude

 

(13/05/2019) Convocatoria e bases das subvencións para actividades de dinamización e promoción comercial, de hostalería e turismo . Anexos I, II, III e IV

 

(13/05/2019) Corrección de erros na convocatoria dunha praza de administrativo/a interino/a

 

(13/05/2019) Resolución de Alcaldía de selección de 1 Auxiliar Admionistrativo/a Liña 3: Plan Concellos 2019 (exp.: 2275/2018)

 

(09/05/2019) Resolución Alcaldía de selección de 2 peóns/peoas forestais Liña 3: Plan Concellos 2019 (exp.: 2275/2018)

 

(09/05/2019) Certificado da XGL do acordo de aprobación de proposta e adxudicación da 'Bolsa Ernesto Otero Goday 2019'

 

(07/05/2019) Acta do Tribunal - selección administrativo interino - 6 de maio de 2019

 

(07/05/2019) Anuncio BOP- convocatoria praza administrativo/a interino/a

 

(07/05/2019) Cadro de puntuación de administrativo/a interino/a

 

(22/04/2018) Resolución da Alcaldía. Convocatoria de Selección de 2 Auxiliares de Turismo- Liña 3: Plan Concello 2019 (exp.: 2275/2018)

 

(22/04/2019) Resolución da Alcaldía. Convocatoria de Selección de 1 Carpinteiro/a. -Liña 3: Plan Concellos 2019 (exp.: 2275/2018)

 

(22/04/2019) Resolución da Alcaldía. Convocatoria de Selección de 1 Conductor/a de camión-Liña 3: Plan Concellos 2019 (exp.: 2275/2018)

 

(22/04/2019) Resolución da Alcadía. Convocatoria de Selección de 5 peóns de obras públicas-Liña 3: Plan Concellos 2019 (exp.: 2275/2018)

 

(16/04/2019) Resolución de Alcaldía, puntuación final proceso selección de Operario de Instalacións Deportivas

 

(10/04/2019) Resolución de Alcaldía, puntuación definitiva baremo Operario de Instalacións Deportivas

 

(09/04/2019) Resolución da Alcaldía. Aprobación da lista provisional de admitidos/as e excluídos/as para participar no proceso de selección dun posto de administrativo/a interino/a (exp.: 292/2019) e data do exercicio da fase de oposición

 

(05/04/2019) Convocatoria para a contratación laboral temporal de 1 operario de instalacións deportivas municipais. Puntuación provisional de baremo de méritos

 

(04/04/2019) Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso de selección para a contratación laboral temporal de 1 operario de instalacións deportivas municipais

 

(01/04/2019) Resolución da Alcaldía. Convocatoria de selección para a contratación dun/dunha xardineiro/a – Liña 3: Plan Concellos 2019 (exp. 2275/2018)

 

(01/04/2019) Resolución da Alcaldía. Convocatoria de selección para a contratación dun/dunha peón/peoa forestal – Liña 3: Plan Concellos 2019 (exp. 2275/2018)

 

(29/03/2019) Bases e convocatoria para a concesión da segunda Bolsa Ernesto Goday do Concello do Grove

 

(28/03/2019) Bases e convocatoria para a concesión de subvencións a asociacións e entidades sen ánimo de lucro que desenvolvan actividades culturais no ano 2019

 

(27/03/2019) Convocatoria para a contratación laboral temporal de 1 operario/a de instalacións deportivas municipais. Lista provisional de persoas admitidas e excluídas

 

(18/03/2019) Convocatoria dunha praza de administrativo interina

(18/03/2019) Resolución da Alcaldía sobre o nomeamento do tribunal para a selección dun posto de administrativo do cadro de persoal plantilla do Concello do Grove

 

(04/03/2018) Resolución da Alcaldía. Proceso selectivo da praza de auxiliar administrativo/a interino/a por acumulación de tarefas (6 meses)

 

(04/03/2019) Bases da convocatoria para a selección de 1 operario/a de instalacións deportivas municipais

 

(26/02/2019) ACTA Tribunal auxiliar admintvo. n. 7 por acumulación de tarefas - de 25 febreiro 2019 (puntuacións)

 

(25/02/2019) DECRETO 2019-0061 [Resolución 25-02-2019 ANEXO corrección erro material listaxe definitva admitidos proceso aux admtvo acum tarefas 6 meses]

 

(21/02/2019) Resolución da Alcaldía para aprobar definitivamente a listaxe de persoas admitidas e excluídas para participar no proceso selectivo da praza de auxiliar administrativo interino por acumulación de tarefas

 

(24/01/2019) Lista puntuación proba práctica e puntuación final do proceso de selección dunha praza de Encargado/a do Mercado Municipal-mantedor/a de edificios públicos.

 

(18/01/2019) Lista definitiva de puntuación de valoración de méritos e data da proba práctica no proceso de selección dunha praza de Encargado/a do Mercado Municipal-mantedor/a de edificios públicos

 

(11/01/2019) Lista provisional de puntuación de valoración de méritos no proceso de selección dunha praza de Encargado/a do mercado municipal-mantedor/a de edificios públicos.

 

(04/01/2018) Lista definitiva de persoas admitidas e excluídas para aprticipar no proceso de selección dunha praza de Encargado/a do Mercado Municipal-mantedor/a de edificios públicos.

 

(18/12/2018) Resolución listaxe puntuacións definitivas do proceso selectivo dun operario/a de instalacións deportivas municipais.

 

(18/12/2018) Decreto Corrección de erros puntuación baremación do proceso selectivo para operario/a de instalacións deportivas

 

(18/12/2018) Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas para participar no proceso selectivo dunha praza de Encargado/a do Mercado Municipal-mantedor/a de edificios públicos.

 

(14/12/2018) Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas para participar no proceso selectivo dunha praza de técnico/a de Administración xeral, adscrito/a á área de Intervención

 

(10/12/2018) Resolución resultados provisionais do proceso selectivo para operario/a de instalacións deportivas municipais

 

(03/12/2018) Bases reguladoras e convocatoria polo sistema de concurso-oposición da selección de 1 encargado/a do mercado municipal-mantedor/a de edificios públicos por procedemento de urxencia

 

(28/11/2018) Convocatoria para a realización da proba práctica para a contratación laboral temporal de 1 operario/a de instalacións deportivas

 

(22/11/2018) Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas na convocatoria para a contratación laboral temporal de 1 operario/a de instalacións deportivas municipais

 

(05/11/2018) Listado provisional de admitidos e excluidos para a praza de Auxiliar administrativo interino por acumulación de tarefas. Prazo de reclamación: 3 días desde a publicación na sede electrónica.

 

(25/10/2018) Nomeamento do tribunal/comisión de valoración do proceso selectivo de funcionario/a interino/a auxiliar administrativo. Acumulación de tarefas.

 

(22/10/2018) Listado definitivo  coas puntuacións finais de persoal directivo, docente e de apoio do Obradoiro de Emprego "A LANZADA"

 

(22/10/2018) Lista definitiva de alumn@s-traballadores/as seleccionad@s no Obradoiro dual de emprego.

 

(18/10/2018) Convocatoria á entrevista de persoal directvo, docente e de apoio do Obradoiro de Emprego "A Lanzada"

 

(18/10/2018) Lista puntuacións definitivas de equipo directivo, docente e de apoio do Obradoiro de Emprego "A Lanzada"

 

(18/10/2018) Lista puntuacións dos/as alumnos/as-traballadores/as preseleccionados/as para participar no Obradoiro dual de emprego "A Lanzada" e convocatoria para a entrevista persoal: 19/10/2018.

 

(15/10/2018) Listaxe provisional do proceso de seleción do persoal directivo, docente e de apoio do obradoiro de emprego "A Lanzada" (O Grove)

Cartel informativo das listas provisionais.

 

(15/10/2018) Bases reguladoras e convocatoria polo sistema de concurso-oposición da selección de 1 operario de instalacións deportivas municipais por procedemento de urxencia

 

(05/10/2018) Decreto de corrección de erros nas Bases a para provisión en réxime de interinidade dun posto técnico de Admón. xeral adscrito á área de intervención no Concello do Grove

 

(03/04/2018) Acta resultado selección prazo extraordinario Bolsa de EMprego Contratación LAboral Temporal Festa do Marisco 2018.

 

(02/10/2018) Acta resultado selección Técnico/a en Orientación Laboral. Puntuación da proba práctica e puntuación total.

 

(02/10/2018) Bases para a selección dun funcionario interino para a cobertura dunha praza de técnico de Administración xeral, adscrito á área de Intervención, do Ilmo. Concello do Grove

 

(01/10/2018) Apertura de prazo extraordinario Bolsa de Emprego da Festa do Marisco de 2018. (Apertura o día 2 de outubro de 2018).

Bases

Anexo I

Anexo II

 

(28/09/2018) Bases selección alumnos Obradoiro de de Emprego A Lanzada

 

(28/09/2018) Bases selección equipo directivo Obradoiro de Emprego A LAnzada

Baremo Dirección

Baremo Titoría

Baremo Docentes

Baremo Administrativos/as

 

(28/09/2018) Lista definitiva de puntuacións porceso de Selección Ténico/a en Orientación Laboral e convocatoria da proba práctica de oposición.

 

(26/09/2018) Resolución de Alcaldía Lista definitiva de puntuacións e resultados do sorteo de cada categoría da Bolsa de Emprego da Festa do Marisco 2018

 

(26/09/2018) Resolución Alcaldía resultado selección de Conserxe-Mantedores de Edificios.

 

(24/09/2018) Resolución Alcaldía Lugar do Sorteo.

ATENCIÓN LUGAR DO SORTEO EN SALA DAS CUNCHAS NO CONCELLO DO GROVE ÁS 09:30 DO DÍA 25 DE SETEMBRO.

 

(24/09/2018) Decreto de corrección de erros nas bases de enxeñeiro interino e ampliación de prazos

 

(21/09/2018) Lista de puntuacións definitivas da Bolsa de Emprego Festa do Marisco, e lista provisional das categoría de prazo excepcional Axudante Cociña e Operario Control Acceso Vahículos e data sorteo empates entre candidatos/as.ATENCIÓN LUGAR DO SORTEO EN SALA DAS CUNCHAS NO CONCELLO DO GROVE ÁS 09:30 DO DÍA 25 DE SETEMBRO.

 

(20/09/2018) Puntuacións provisionais candidatos/as Orientador/a Laboral.

 

(19/19/2018) Resultado provisional da selección de Conserxes-Mantedores de Edificios. Prazo para presentación de reclamacións 2 días hábiles.

 

(19/09/2018) Listaxe de admitidos e excluídos proceso de selección Orientador/a Laboral

 

(14/09/2018) Convocatoria e bases para a provisión en réxime de interinidade dun posto de enxeñeiro/a de edificación

 

(14/09/2018) Apertura urxente da categoría de Ax. de Cociña para a Bolsa de Emprego para a contratación laboral temporal da Festa do Marisco. Prazo 3 días hábiles

 

(13/09/2018) Convocatoria proba práctica conserxes, día 17 de setembro.

 

(13/09/2018) Listaxe provisional de puntuación das persoas candidatas nas categorías establecidas na Bolsa de Emprego para a Contratación Laboral Temporal da Festa do Marisco de 2018. Prazo de reclamacións: 5 días hábiles (ata o xoves da semana próxima, incluído).

 

(11/09/2018) Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas dos postos de conserxes-mantedores de edificios.

 

(04/09/2018) Listaxe de persoas admitidas e excluídas dos postos de conserxes-mantedores de edificios.

 

(21/08/2018) Convocatoria de contratación laboral temporal de Tecnico/a de Orientación Laboral polo procedemento de urxencia. Prazo para presentar solicitudes: ata o luns 27 de agosto de 2018.

Bases

Modelo de solicitude

 

Listaxe definitiva de persoas candidatas admitidas e excluídas na Bolsa para a contratación laboral temporal da Festa do Marisco 2018 en cada categoría:

Listaxe>

 

(20/08/2018) Convocatoria de 3 prazas de conserxe-mantedor/a de edificios para os CEIP de Comeniño, As Bizocas e Rosalía de Castro, prazo para presentar solicitudes: ata o luns 27 de agosto de 2018.

Bases e modelo de solicitude>

 

(02/08/2018) Convocatoria dunha praza de auxiliar administrativo por acumulación de tarefas

 

(01/08/2018) Acta Comisión de Selección Auxiliar Administrativa para Servizos Sociais oferta de emprego 12-2018-9170 do Servizo Público de Emprego de Galicia.

 

(17/07/2018) Bases selección Auxiliar Administrativo para Servizos Sociais a través de oferta de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia.

 

(03/07/2018) Acta do procedemento de selección de 7 postos de auxiliar de Policía Local

 

(02/07/2018) Acta da Comisión de Valoración da convocatoria da Bolsa Ernesto Goday 2018

 

(26/06/2018) Listaxe  definitiva de persoas admitidas e excluídas para a contratación laboral temporal de 7 auxiliares de policía local

 

(20/06/2018) Acta do tribunal da selección de socorristas, patrón de embarcacións deportivas e sanitarios praias no Concello do Grove para o 2018

 

(14/06/2018) Bases do proceso de selección para Contratación de Persoal Laboral Temporal da Festa do Marisco 2018. Prazo de presentación de solicitudes do 15 ao 29 de xuño de 2018.

Bases

Anexo I

Anexo II

 

(12/06/2018) Resolución da Alcaldía sobre o nomeamento do tribunal para a selección de socorristas, sanitarios e patrón de embarcacións e relación de aspirantes admitidos e excluídos

 

(06/06/2018) Acta do tribunal da selección do coordinador técnico de socorrismo en praias do Concello do Grove para 2018

 

(06/06/2018) Listaxe de persoas admitidas á selección de sete auxiliares de policía local do Grove

Addenda>

 

(01/06/2018) Anuncio BOP. Resolución de persoas admitidas e excluídas á selección de sete auxiliares de policía local. Listaxes provisionais

 

(23/05/2018) Anuncio BOP. Bases contratación socorristas e patrón. Convocatoria e bolsa de socorristas e patrón 2018

 

(23/05/2018) Anuncio BOP. Bases para a contratación de sanitarios. Bolsa de sanitarios para praias 2018

 

(15/05/2018) Anuncio BOP convocatoria de coordinador técnico socorrismo en praias (Prazo 10 días naturais a partir do día seguinte á publicación)

 

(15/05/2018) Anuncio BOP convocatoria Auxiliares Policía Local (Prazo 10 días naturais a partir do día seguinte á publicación)

 

(07/05/2018) Bases da convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de socorristas e patrón de embarcacións deportivas así como a formación dunha bolsa de socorristas e patróns de embarcacións para praias para a temporada estival 2018

 

(07/05/2018) Baremo para unha bolsa de sanitarios para praias 2018

 

(07/05/2018) Bases para a selección dun coordinador técnico socorrismo en praias do Concello do Grove para o ano 2018

 

(07/05/2018) Prego de condicións que rexerán a contratación laboral temporal de 7 auxiliares de policía local para o ano 2018 por un período de catro meses Modelo de instancia>

 

(12/04/2018) Bases para subvencións a clubs deportivos do Concello do Grove

 

(12/04/2018) Bases para subvencións a eventos deportivos do Concello do Grove

 

(28/03/2018) Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos e designación do tribunal para a formación dunha bolsa de emprego de monitores deportivos de pádel.

 

(28/02/2018) Bolsa de emprego monitor/a deportivo/a de pádel Concello do Grove

                     BASES>

 

(28/02/2018) Corrección de erros do anuncio da convocatoria de subvencións para actividades de dinamización comercio-turismo, publicado o 6 de febreiro

 

(06/02/2018) Bases para a concesión de axudas para a dinamización comercio-turismo

 

(30/01/2018) Lista final candidatos/as Bolsa de Emprego Xeral Categoría de Xardinería realizado o sorteo para dirimir os empates.

 

(16/01/2018) Lista puntuación definitiva candidatos/as Bolsa de Emprego Xeral Categoría de Xardinería e data do sorteo para dirimir empates entre candidatos/as.

 

(12/12/2017) Lista puntuación provisional candidatos/as Bolsa de Emprego Xeral Categoría de Xardinería. Reclamacións 5 días hábiles a partir do seguinte á publicación (ata 19 de decembro de 2017).

 

(09/11/2017) Lista de admitidos definitiva da Bolsa de Emprego Xeral Categoría de Xardinería.

 

(16/10/2017) Lista de admitidos e de excluídos na Bolsa de Emprego Xeral Categoría de Xardinería.

Prazo para emendar os defectos do 16 ao 20 de outubro.

 

(16/10/2017) Concesión de subvencións deportivas municipais do Concello do Grove 2017

 

(05/10/2017) Resolucíon da Alcaldía coas puntuacións obtidas polos candidatos da contratación laboral temporal de técnico/a de orientación laboral por porcedemento de urxencia.

 

(27/09/2017) Resolución da Alcaldía coa listaxe de admitidos e excluídos da contratación laboral temporal de técnico/a de orientación laboral por porcedemento de urxencia.

 

(20/09/2017) Ba