Esta web utiliza cookies de terceros con el fin de mejorar el servicio web. Podrá obtener más información consultando nuestra Aviso sobre cookies.
ACEPTAR

Ordenanzas fiscais

CALENDARIO FISCAL 2024

CONSULTE AQUÍ AS ORDENANZAS FISCAIS VIXENTES

Ordenanzas non fiscais

Ordenanza de venda ambulante (BOP num. 112 do 12/06/2023)

Ordenanza de limpeza e medio ambiente

Modificación do art. 72.2 en relación coa retirada dos contedores de obra durante a fin de semana (BOP núm. 241, do 16/12/2009)

Ordenanza do monte da Toxa

Ordenanza para a protección e tenencia de animais

Ordenanza de tráfico do Concello do Grove (BOP núm. 26 do 06/02/2018)

Ordenanza reguladora da subministración de auga

Memoria técnica de instalación de fontanería (Boletín Xunta de Galicia)

Ordenanza de cámaras de vixilancia

Ordenanza contra a contaminación acústica do Concello do Grove

Ordenanza municipal reguladora da venda ambulante de colares e outros ornatos elaborados con cunchas mariñas do concello do Grove

Ordenanza de policía, bo goberno e medidas para fomentar e garantir a convivencia cidadá no espazo público do concello do Grove

MODIFICACIÓN DA ORDENANZA DE POLICÍA E BO GOBERNO (BOP 30/11/2016)

Ordenanza municipal de vaos para a entrada e saída de automóbiles e reservas de estacionamento

Ordenanza municipal reguladora dos procedementos para a intervención e control na execución de obras, implantación de instalacións e actividades ou servizos

Ordenanza reguladora do uso das praias do concello do Grove

Ordenanza municipal das axudas de emerxencia social contempladas no programa básico de inserción social

Ordenanza municipal reguladora da ocupación de mesas e mobiliario

MODIFICACIÓN DA ORDENANZA (BOP 23/05/2018)

Ordenanza municipal do Servizo de Axuda no Fogar do Concello do Grove

Ordenanza reguladora do servizo de taxi do concello do Grove

Ordenanza do servizo de saneamento e depuración de augas residuais

Ordenanza municipal reguladora da xestión da biomasa e distancia das plantacións do municipio do Grove

Ordenanza para o impulso social da lingua galega no concello do Grove

Regulamentos

Regulamento do Consello Municipal do Deporte e da actividade física do concello do Grove

Regulamento do rexistro telemático e das notificacións e documentos electrónicos do Concello do Grove

Regulamento polo que se crea o ficheiro de datos de carácter persoal denominado Control de Presenza e se regula a súa utilización

Regulamento do cemiterio municipal

Regulamento do Consello Escolar Municipal

Regulamento da gardería municipal

Regulamento de usos das instalacións deportivas municipais

Regulamento dos mercados municipais

Regulamento orgánico do Concello do Grove

Regulamento de explotación do Punto Limpo

Regulamento do CLD-O Grove

Regulamento da Bolsa de Emprego

Regulamento do voluntariado municipal do Concello do Grove

Regulamento da biblioteca e das axencias municipais de lectura

Modificación do Regulamento da biblioteca pública municipal e das axencias de lectura do Concello do Grove (03/01/2014)

Regulamento da creación de ficheiros de datos de carácter persoal

Regulamento municipal de creación de ficheiros de datos de carácter persoal (CIM)

Normas reguladoras da organización e celebración dos acollementos civís do Concello do Grove

Regulamento do mercado municipal do Concello do Grove

Modificación por revisión das tarifas urbanas do servizo de taxi no Concello do Grove

Resume da modificación da revisión das tarifas de taxi urbana no Concello do Grove

Outras:

Instrución de aplicación ao solo rústico, campamentos de turismo (exp.: 2097/2018)

Criterios sobre a normativa de aplicación no solo rústico