Esta web utiliza cookies de terceros con el fin de mejorar el servicio web. Podrá obtener más información consultando nuestra Aviso sobre cookies.
ACEPTAR

 

A Xunta de Goberno Local estará integrada polo alcalde, que exercerá a Presidencia, e os/as concelleiros/as:

 

  •  M.ª Angeles Dominguez
  •  Santiago M. Meis Otero
  •  M.ª Pilar Galiñanes Castro
  •  Juan Otero Otero
  •  Fco. Javier Caneda Vidal 

 

O réxime das sesións da Xunta de Goberno será o seguinte: a Xunta celebrará sesión ordinaria unha vez cada 15 días, preferentemente, os luns.

 

Non obstante, se as circunstancias o aconsellasen, a xuízo do alcalde, poderá este convocar a sesión con carácter de ordinaria un día distinto da semana e á hora que estime adecuada, respectando sempre a periodicidade mínima antes establecida e as normas legais sobre forma e prazos das convocatorias.

 

Ademais, a Xunta celebrará sesións extraordinarias e reunións deliberantes cando con tal carácter sexan convocadas polo seu presidente.

 

Resolución sobre a Xunta de Goberno