Esta web utiliza cookies de terceros con el fin de mejorar el servicio web. Podrá obtener más información consultando nuestra Aviso sobre cookies.
ACEPTAR

Oficina técnica / Informes e proxectos

 

Enderezo

Edificio admtivo municipal, 2º andar

Rúa Xacobe Barral Otero, 3

36980 O Grove

(Ver mapa)

 
Licenzas de obra. Comunicacións previas.Informacións urbanísticas. Planeamento, licenzas...

Teléfono

986 733 386

Correo electrónico

urbanismo@concellodogrove.es

Horario de atención ao público

Con cita previa

Xoves, de 10.00 a 14.00 h

Solicite a súa cita na Sede electrónica

 
Infraccións urbanísticas

Teléfono

886 212 186

Correo electrónico

mase.cabanelas@concellodogrove.es

 

Horario de atención ao público

Con cita previa

Xoves, de 9.00 a 14.00 h

Solicite a súa cita na Sede electrónica
 
   

Responsables

Begoña Baúlo Santos

 

Unha xestión eficaz do territorio e a busca dun equilibrio urbanístico nun concello que está a medrar constantemente e que é referente dunha comarca tan importante coma o do Salnés son dúas cuestións fundamentais para conseguir maiores cotas de calidade de vida da veciñanza do Grove.

 

Para acadar estes obxectivos, a Área de Urbanismo desenvolve as seguintes funcións:

  • Redacción de toda clase de instrumentos de planeamento urbanístico para o desenvolvemento da vila, velando polo seu rigoroso cumprimento.
  • Información e asesoramento ás persoas particulares e ás institucións.
  • Tramitación das licenzas urbanísticas (obras maiores, obras menores, primeira ocupación, parcelación, etcétera).
  • Supervisión das iniciativas urbanísticas das persoas particulares.
  • Inspección urbanística, promovendo expedientes sancionadores ou reposición da legalidade urbanistica infrinxida cando sexa o caso.
  • Xestión do patrimonio municipal do solo.
  • Redacción e execución de proxectos de obras (urbanización de rúas, parques e xardíns, edificacións municipais, dotación de servizos básicos –iluminación, auga, saneamento-, etcétera).
  • Declaración de ruína de edificios.