Esta web utiliza cookies de terceros con el fin de mejorar el servicio web. Podrá obtener más información consultando nuestra Aviso sobre cookies.
ACEPTAR

Os servizos de Intervención, Tesourería e Recadación, dependentes das concellerías de Economía e Facenda, encárganse da administración financeira do concello.

 

Actividades do servizo de Intervención:

·         Fiscalizar todos os actos, documentos e expedientes que teñan lugar o recoñecemento de dereitos e obrigas de carácter económico.

·         Ordenar os ingresos e pagamentos que se derivan dos actos anteriores.

·         Intervir os ingresos e fiscalizar todos os actos de contido económico.

 

Pola súa vez, o servizo de Tesourería ten por obxecto as seguintes funcións:

·         Manexar e controlar os fondos, valores e efectos do concello.

·         Realizar os cobramentos e os pagamentos que lle corresponden ao concello.

 

O servizo de Recadación encárgase do cobramento dos tributos, prezos públicos e outros ingresos.

 

Enderezo

Edificio administrativo municipal

Rúa Xacobe Barral Otero, 3

36980 O Grove

   
       

RECADACIÓN-TESOURERÍA

   
Atención punto de información catastral (punto PIC: consultas catastrais)    

Teléfono

886 212 190

Correo electrónico recadacion@concellodogrove.es

Horario de atención ao público

Con cita previa

Martes e xoves, de 10.00 a 14.00 h

Solicite a súa cita na Sede electrónica

   
Resolución de incidencias de Recadación

Teléfono

886 212 190
Correo electrónico recadacion@concellodogrove.es
Horario de atención ao público

Con cita previa

Martes e xoves, de 10.00 a 14.00 h

Solicite a súa cita na Sede electrónica
   
Avais (entrega e devolución de orixinais)

Teléfono

886 212 190
Correo electrónico recadacion@concellodogrove.es
Horario de atención ao público

Con cita previa

Martes e xoves, de 11.00 a 14.00 h

Solicite a súa cita na Sede electrónica
   
INTERVENCIÓN-PERSOAL
Presentación de facturas. Estado de facturas

Teléfono

886 212 191
Correo electrónico intervencion@concellodogrove.es
Horario de atención ao público

Con cita previa

Martes e xoves, de 9.00 a 14.00 h

Solicite a súa cita na Sede electrónica
   
Información e atención ao público de persoal

Teléfono

886 212 192

Correo electrónico

recursoshumanos@concellodogrove.es

Horario de atención ao público

Con cita previa

luns, de 9.00 a 14.00 h

Solicite a súa cita na Sede electrónica